Երևանի դուդուկի փառատոնի նպատակն է պահպանել և խթանել դուդուկի ժառանգությունը:

Երևանի դուդուկի փառատոնը աﬔնամյա փառատոն է, որը շարունակաբար զարգացնում է դուդուկի երաժշտության կարևորության գաղափարը և ազդեցությունն ընդհանրապես: Փառատոնը հայ երաժիշտներին և հետաքրքրված հանդիսատեսին տրամադրում է ﬕ հարթակ այս հարուստ և բազմաբովանդակ երաժշտությանն ու արվեստին ավելի խորը ծանոթանալու համար:

……….

Yerevan Duduk Festival aims to preserve and promote the legacy of Armenian duduk.

Yerevan Duduk Festival is an annual festival, which further enhances the importance of duduk music and the impact it has had on Armenian culture in general, and provides a platform for Armenian musicians and interested audiences to learn more about duduk and fully experience its rich and versatile music.